Home About Us Honoris Causa

Honoris Causa

List of Presidents:

Name

Period


                                                                                  


 

Janab Maligai Abdur Rahman Sahib

 

 

     1917-1938

 

 

 Janab Madakkar Moulvi Hajee Casim Sahib

 

 

1939-1963


Janab Anaikar Hajee Shukoor Sahib

 

    30.09.1968-15.11.1976

Janab T. Abdul Wahid Sahib

 

  15.11.1976-17.01.1982


Janab Natamkar Mohamed Zackriah Sahib

 

  17.01.1982-


List of Hon'y General Secretaries:

Name

Period
Janab Medadkar Moulvi Hajee Mohamed Casim Sahib

 

  

   1914-1916  

Janab V.L.Mohamed Usman Sahib

 

    1917-1920

Janab Kandrikar Hajee Abdus Salam Sahib

 

    1921-1947

Janab Kandrikar Abdul Latheef Sahib

 

   1947-1952

Janab Ayyapillai Abdur Rawoof Sahib

 

   1952-1954

Janab Peshimam Abdul Khyoom Sahib

 

   1955-1958

Janab Kandrikar Khaleelur Rahman Sahib

 

   30.09.1968-24.09.1972

Janab Jalal Abdullah Basha Sahib

 

   24.09.1972-15.11.1976


Janab Nathersa Mohammed Sayeed Sahib

 

    15.11.1976-24.12.1978


Janab Kurvikar Sanaullah Sahib

 

     24.12.1978-17.01.1982


Janab Nathersa Mohamed Sayeed Sahib

 


   17.01.1982-


List of Secretaries and Correspondents :

Name

Period
Janab K.Khalilur Rahaman Sahib

 

     17.1969-07.1971


Janab C.Mohamed Akbar Sahib

 

    07.1971-08.1976

Janab Ko.Rafeeq Ahmed Sahib

 


   08.1976-30.08.1981

Janab K.Munawer Hussain Sahib

 

    01.07.1981-21.02.1982


Janab B.Akbar Basha Sahib

 

     22.02.1982-23.02.1998

Janab Mohamed Sayeed Sahib

 

    05.10.1998-24.06.1999


Janab M.Nazar Mohamed Sahib

 

 

     25.06.1999-15.12.2002


Janab M.Mohamed Kalimullah Sahib

 

      16.12.2002-31.10.2005

Janab M.Nazar Mohamed Sahib
        01.11.2005-


List of Principals :

Name

Period

Mr. Basheer Ahmed Usmani, M.A.,

04.07.1969-20.06.1970

Mr. H. Bharkath Ali Khan, M.Com

21.06.1970-25.09.1973

Mr. P.M. Thameem Ansari M.A.,

26.09.1973-30.06.1994
Mr. D. Nisar Ahmed, M.Com, M.Phil., M.Ed.,D.H.Ed.,

 

 

   09.11.1994-30.06.2011
Dr.P.M. Aadil Ahmed, M.Com., M.Phil., Ph.D.

 

     01.07.2011-